نمایندگان فروش

بازگشت
نمایندگان فروش

عضو محترم: 

این فرم، یک فرم نمونه و مثالی می باشد. با امکانات ادیتور این صفحه قادر خواهید بود تا نسبت به کسب و کار خود، فرم دلخواه و مناسب موضوع خود را از طریق ادیتور ایجاد کنید.

امکانات ادیتور به شما اجازه میدهد تا از انتخاب فونت، اندازه فونت، رنگبندی، درج عکس، آیکون، ایجاد جدول، ردیف بندی فونت، فونت کج، فونت بولد، اضافه کردن فایل تصویری، آپلود فایل و دیگر امکانات آن استفاده و بهره ببرید. 

توجه داشته باشید که از امکانات ادیتور میتوانید برای جذابیت متن خود استفاده کنید. 

ادیتور حاضر دارای امکانات کاملی می باشد که با قرار گرفتن موس به روی هرکدام از آیکون های بالا، کارائی آن زیر نویس می شود. 

ردیف
نام واحد فروش
نام و نام خانوادگی
آدرس
1
فروشگاه عدالت
محمد عبادی
تهران/ خیابان ..... ایستگاه ..... شماره .....
2
ایران باستان
علیرضا سخاوت
شیراز/ خیابان ..... فلکه ..... شماره ....
3
برادران دردشتی
حسین دردشتی
اهواز/ خیابان ..... کوچه ..... پلاک .....
4
فروشگاه خوشنام
فاطمه خوشنام
تبریز/ خیابان ..... خیابان ..... پلاک .....
5
صنایع سالزادگان
احمد رضا سالزادگان
اصفهان/ خیابان ..... ایستگاه ..... شماره .....
6
موسسه فراورمهدی ایمانی
مشهد مقدس/ خیابان ..... خیابان ..... پلاک .....
7
پیمانکاری صداقت
محمود صداقت
یزد/ خیابان ..... کوچه ..... شماره .....


عضو محترم:

لطفا نسبت به کسب و کار و موضوع مورد نظرتان، فرم مخصوص را ایجاد و جایگزین نمائید.